Rameshbhai Tilala
Amrutbhai Gadhiya
Anilbhai Bhoraniya
Dhirubhai Dhabalia
Ishwarbhai Zatakiya
Rameshbhai Pambhar
Chunibhai Patel